Lokaty Strukturyzowane

0 Comments

Lokaty Strukturyzowane

Niniejszy artykuł opisuje, czym są lokaty strukturyzowane i jak działają. Czy bankowe produkty strukturyzowane są opłacalne? Kiedy lokata strukturyzowana opłaca się bardziej, a kiedy lokata oszczędnościowa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokata strukturyzowana (struktura) to jeden z dwóch produktów bankowych, które mają służyć oszczędzaniu pieniędzy. Wiele banków proponuje lokaty inwestycyjne jako inny rodzaj lokaty oszczędnościowej. Są to jednak dwa różne produkty – z różną możliwością poniesionych korzyści. Posiadają też różny poziom ryzyka, a banki oferują różne oferty.

Produkty strukturyzowane mogą mieć formę:

  • papierów wartościowych,
  • ubezpieczenia,
  • lokaty.

Zazwyczaj w bankach kwota minimalna na lokacie to 1000 zł. Okres zwrotu inwestycji to od 6 miesięcy do kilku lat. Z ogłoszenia banku można dowiedzieć się, co będzie stanowiło instrument bazowy czyli przedmiot inwestycji, który ma zapewnić zwrot całej kwoty inwestycji.

Co warto wiedzieć:

Wcześniejsze wycofanie pieniędzy z lokaty strukturyzowanej może wiązać się ze stratami, nie można określić konkretnej sumy zysków na początku inwestycji, jeśli spekulacje nie przyniosą zysku, pieniądze na lokacie również nie zarobią.

Zamrożone przez trzy lata środki na koncie mogą nie przynieść żadnego dochodu. Jest to jednak zwykłe ryzyko inwestycyjne i obarcza się nim jedynie mniejszą część kapitału na lokacie.

Instrumenty strukturyzowane. Jak działa lokata

Aby założyć lokatę strukturalną, najpierw trzeba poznać okres subskrypcji. Jest to czas, przez jaki banki zawierają umowy z konsumentami, którzy chcą skorzystać z lokaty strukturyzowanej. Zazwyczaj trwa on około miesiąca. Po tym czasie bank inwestuje powierzone pieniądze.

Lokata strukturyzowana to inwestycja długoterminowa. Jej celem jest zwiększenie kapitału. Jednak obecnie bardzo trudno znaleźć ofertę, której oprocentowanie w skali roku przekracza 4 proc.

Dodatkowo należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane to w większym stopniu lokaty inwestycyjne. Jednocześnie klient banku nie dostaje gwarancji, że zysk uda się wypracować.

Jest to produkt, w którym kapitał podzielony jest na dwie oddzielne części:

Oszczędności – jest to część bezpieczna, lokowana w obligacje skarbowe lub w obligacje korporacyjne. Dzięki tym obligacjom istnieje szansa, że konsument uzyska zwrot całego wkładu wpłaconego na lokatę strukturyzowaną,
inwestycje – część inwestycyjna stanowi zazwyczaj od 5 do 15 proc wkładu własnego konsumenta.

Jest to kwota, którą bank lokuje w mniej bezpiecznym miejscu. Warto wiedzieć, że z tą częścią wiąże się ryzyko inwestycyjne.
Pierwszą część pieniędzy najczęściej inwestuje się w obligacje skarbowe. Natomiast druga część inwestycji staje się elementem spekulacji. Jest to ryzykowne, choć banki zawsze starają się ponosić jak najmniejsze ryzyko. Dlatego też pieniądze inwestuje się zazwyczaj w:

  • surowce naturalne,
  • waluty,
  • nieruchomości,
  • indeksy giełdowe,
  • produkty rolne.


Obliczenie stopy zwrotu jest możliwie na podstawie specjalnej formuły. Trzeba jednak pamiętać, iż takie obliczenia stanowi jedynie spekulacje. Czy pieniądze zarobiły, konsument dowie się dopiero w momencie zapadalności

Produkt strukturyzowany. Czy lokata się opłaca

Struktura powstała z myślą o osobach mających środki na koncie, które chcą zainwestować bez ryzyka straty. Wobec tego środki na lokacie są bezpieczne. W niektórych bankach istnieje także minimalna stopa zwrotu.

Istnieje jednak dość wysokie prawdopodobieństwo, że zysk nie będzie wysoki. Dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą więc pochłonąć wypracowane nadwyżki z lokaty strukturyzowanej. Rezygnacja z lokaty jest też niekorzystna finansowo. Kalkulator finansowy również trudno wykorzystać dla środków, które być może zostaną zainwestowane z sukcesem.

Lokata ta może się opłacić tym, którzy nie potrafią sami inwestować na giełdzie i boją się utracić zainwestowany kapitał. Jeśli konsument zamierza jednak wziąć pożyczkę inwestycyjną, lepiej żeby inwestował samodzielnie. Wówczas zyskiem z takiej inwestycji nie będzie musiał dzielić się z bankiem.

Lokata inwestycyjna czy lokata oszczędnościowa

Na lokacie strukturyzowanej lepiej jest zainwestować pieniądze, które nie będą potrzebne w dłuższej perspektywie. Jeśli bankowi nie uda się zarobić na inwestycjach, to konsument nic nie straci. Gdy spekulacje finansowe będą udane, wówczas bank i konsument mogą wspólnie zarobić większe pieniądze.

Lokaty oszczędnościowe gwarantują zysk, lecz będzie on niższy, w stosunku do możliwego zarobku na lokacie strukturyzowanej. Konsument nie musi zastanawiać się jak wypłacić pieniądze z lokaty. Może to zrobić w każdej chwili, przy utracie odsetek, ale nie części kapitałowej. Nawet jeśli nie zbuduje wyższego majątku, to pieniądze nie stracą na wartości.

Na lokacie oszczędnościowej nie da się zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie. Jednak jeśli konsument wpłaci wszystkie oszczędności na lokatę strukturyzowaną, to skutki mogą być niekorzystne. W najgorszym wypadku konsument będzie zmuszony sięgnąć po pożyczkę, jeśli nie będzie chciał utracić części swoich oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.